fbpx
k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Follow us

Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales

Search

GDPR

Тази Политика за поверителност определя как ние, Дизайница събираме, съхраняваме и използваме информация за вас, когато използвате или взаимодействате с нашия уебсайт, designitsa.bg (нашия уебсайт) и къде по друг начин получаваме или събираме информация за вас. Тази Политика за поверителност влиза в сила от 31 януари 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Резюме
 • Нашите детайли
 • Когато посетите нашия уебсайт
 • Когато използвате нашия уебсайт
 • Маркетингови комуникации
 • Информация, получена от трети страни
 • Разкриване и допълнителни употреби на вашата информация
 • Колко дълго съхраняваме вашата информация
 • Как защитаваме вашата информация
 • Прехвърляне на вашата информация извън Европейското икономическо пространство
 • Вашите права във връзка с вашата информация
 • Промени в нашата Политика за поверителност
 • Поверителност на децата

РЕЗЮМЕ

Този раздел обобщава как получаваме, съхраняваме и използваме информация за вас. Той има за цел само да предостави много общ преглед. Той не е пълен сам по себе си и трябва да се чете заедно със съответните пълни раздели на настоящата Политика за поверителност.

 • Контролер на данни: „Дизайниста“ ООД, ЕИК 204388075, адрес: ул.Царибродска 121
 • Как събираме или получаваме информация за вас: когато ни я предоставяте, напр. като се свържете с нас, направите поръчка на нашия уебсайт, попълнете формуляри за регистрация, добавете или класифицирайте местоположения, публикувайте блогове или се регистрирайте за съдържание като бюлетини. От вашето използване на нашия уебсайт, използване на бисквитки и от време на време, от трети страни, като доставчици на пощенски списъци.
 • Информация, която събираме: име, данни за контакт, информация в социалните медии, информация за плащания, напр. данни за вашата кредитна или дебитна карта, IP адрес, информация от бисквитки, информация за вашия компютър или устройство (например устройство и тип браузър), информация за това как използвате нашия уебсайт (напр. кои страници сте прегледали, времето, когато ги преглеждате и това, върху което сте кликнали, географското местоположение, от което сте осъществили достъп до нашия уебсайт (въз основа на вашия IP адрес), име на фирма или име на фирма (ако е приложимо), номер на ДДС (ако е приложимо), история на ангажимента и история на транзакциите.)
 • Как използваме вашата информация: за административни и бизнес цели (по-специално за да се свържем с вас и да обработваме поръчки, които правите на нашия уебсайт, да подобрим нашия бизнес и уебсайт, да изпълним договорните си задължения, да рекламираме нашите и други стоки и услуги, да анализираме вашето използване на нашия уебсайт и във връзка с нашите законни права и задължения.)
 • Разкриване на вашата информация на трети страни: потребителска информация може да бъде споделена с партньори за конкретни видове съдържание и събития, при които потребителят е регистрирал тяхната информация. Други оповестявания са само до степента, необходима за осъществяването на нашия бизнес, до нашите доставчици на услуги, за да изпълним всички договори, които сключваме с вас и когато това се изисква от закона или за да наложим законните си права.
 • Продаваме ли вашата информация на трети страни (освен в рамките на търговска продажба или покупка или подобно събитие): Не, Дизайница, не продава данни. Когато обаче се регистрирате за определени видове съдържание, данните ви за регистрация могат да бъдат споделени със спонсори и партньори. Примерите за това, където правим това, включват регистрации на събития, регистрации на вебинар или изтегляне на бели хартии. Винаги ще даваме ясно къде всякаква предоставена информация ще бъде споделена с други страни.
 • Колко дълго съхраняваме вашата информация: за не повече от необходимото, като се вземат предвид всички правни задължения, които имаме (напр. Да поддържаме записи за данъчни цели), всяка друга правна основа, която имаме за използването на вашата информация (например вашето съгласие, изпълнение на договор с вас или нашите законни интереси като бизнес) и някои допълнителни фактори, описани в основния раздел по-долу, озаглавен Колко дълго съхраняваме вашата информация. За конкретни периоди на запазване във връзка с определена информация, която събираме от вас, моля, вижте основния раздел по-долу озаглавен Колко дълго съхраняваме вашата информация.
 • Как защитаваме вашата информация: използвайки подходящи технически и организационни мерки, като съхраняване на вашата информация на защитени сървъри, криптиране на трансфери на данни към или от нашите сървъри, използвайки технологията на защитен сокет слой (SSL), криптиране на плащания, които извършвате на или чрез нашия уебсайт, като използвате Secure Технология на Sockets Layer (SSL) и предоставя достъп само до вашата информация, когато е необходимо.
 • Използване на бисквитки и подобни технологии: ние използваме бисквитки и подобни технологии за събиране на информация като проследяване на автоматизация на маркетинга на нашия уебсайт, включително основни, функционални, аналитични и насочени бисквитки. За повече информация, моля, посетете нашата политика за бисквитки.
 • Прехвърляне на вашата информация извън Европейското икономическо пространство: Използвайки нашия уебсайт, вашата информация може да бъде прехвърлена извън Европейското икономическо пространство. Ние приемаме сериозно личните данни и като такива гарантираме, че са налице подходящи предпазни мерки, включително например, че третите лица, които използваме, които прехвърлят вашата информация извън Европейското икономическо пространство, са се само сертифицирали като съответстващи на ЕС-САЩ. Щит за поверителност.
 • Използване на профилиране: ние използваме профилиране, за да разберем по-добре потребителите си чрез уеб и маркетингова анализа, да предоставим целенасочена реклама и да предоставим персонализирано потребителско изживяване.
 • Вашите права във връзка с вашата информация
  • за достъп до вашата информация и за получаване на информация
  • за нейната употреба за да коригирате и / или попълните информацията си
  • за да бъде изтрита информацията ви
  • за да ограничите използването на вашата информация
  • да получавате вашата информация в преносим формат
  • да възразите срещу използването на вашата информация
  • да оттегли съгласието си за използването на вашата информация
  • да се оплаче на надзорен орган
 • Чувствителна лична информация: ние не събираме това, което обикновено се нарича „чувствителна лична информация“.

НАШИТЕ ДЕТАЙЛИ

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с администратора на данни. Контролерът на данни по отношение на нашия уебсайт е „Дизайниста“ООД. Можете да се свържете с администратора на данни, като използвате детайлите по-горе или като изпратите имейл на designitsabg@gmail.com.

КОГАТО ПОСЕТИТЕ НАШИЯТ УЕБСАЙТ

Ние събираме и използваме информация от посетителите на уебсайтове в съответствие с този раздел и раздела, озаглавен Разкриване и допълнителни употреби на вашата информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЕБ СЪРВЪРА

Ние използваме сървър на трета страна, за да хостваме нашия уебсайт. Нашият сървър на уебсайтове автоматично регистрира IP адреса, който използвате за достъп до нашия уебсайт, както и друга информация за вашето посещение, като достъпни страници, искана информация, дата и час на заявката, източника на вашия достъп до нашия уебсайт (напр. уебсайт или URL адрес (връзка), който ви е препратил към нашия уебсайт) и версията на вашия браузър и операционната система.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ДНЕВНИКА НА СЪРВЪРА НА УЕБСАЙТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИТ СИГУРНОСТТА 

Ние събираме и съхраняваме сървърни дневници, за да гарантираме мрежова и ИТ сигурност и така, че сървърът и уебсайтът да останат безкомпромисни. Това включва анализ на лог файлове, за да помогнете за идентифициране и предотвратяване на неоторизиран достъп до нашата мрежа, разпространение на злонамерен код, отказ на атаки на услуги и други кибератаки, чрез откриване на необичайна или подозрителна активност. Освен ако не разследваме подозрителна или потенциална престъпна дейност, ние не правим, нито позволяваме на нашия доставчик на хостинг да прави никакви опити да ви идентифицира от информацията, събрана чрез сървърни регистрационни файлове.

Правно основание за обработка: спазване на правно задължение, на което се прилагаме (член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните).

Правно задължение: имаме правно задължение да прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме ниво на сигурност, подходящо за риска от нашата обработка на информация за физически лица. Записването на достъп до нашия уебсайт с помощта на лог файлове на сървъра е такава мярка.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: ние имаме легитимен интерес да използваме вашата информация за целите на осигуряване на мрежова и информационна сигурност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ДНЕВНИКА НА СЪРВЪРА ЗА АНАЛИЗ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Използваме информацията, събрана от регистрационните файлове на нашия уебсайт, за да анализираме взаимодействието на потребителите с нашия уебсайт и неговите функции. Например, ние анализираме броя посещения и уникалните посетители, които получаваме, времето и датата на посещението, местоположението на посещението и операционната система и браузъра, които използват.

Използваме информацията, събрана от анализа, за да подобрим нашия уебсайт. Например, използваме събраната информация, за да променим информацията, съдържанието и структурата на нашия уебсайт и отделните страници въз основа на това, с което потребителите се ангажират най-много и продължителността на времето, прекарано в определени страници на нашия уебсайт.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Легитимен интерес: подобряване на нашия уебсайт за потребителите на нашия уебсайт и запознаване с предпочитанията на потребителите към нашия уебсайт, за да може по-добре да отговаря на техните нужди и желания.

БИСКВИТКИ

Бисквитките са файлове с данни, които се изпращат от уебсайт до браузър, за да записват информация за потребителите за различни цели.

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт, включително основни, функционални, аналитични и насочващи бисквитки.

За допълнителна информация как използваме бисквитки, моля, вижте нашата политика за бисквитки.

Можете да отхвърлите някои или всички бисквитки, които използваме на или чрез нашия уебсайт, като промените настройките на браузъра си или несъществени бисквитки, като използвате инструмент за контрол на бисквитки, но това може да наруши способността ви да използвате нашия уебсайт или някои или всички негови Характеристика. За допълнителна информация относно бисквитките, включително как да промените настройките на браузъра си, моля, посетете www.allaboutcookies.org или вижте нашата политика за бисквитки.

КОГАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ние събираме и използваме информация от лица, които се свързват с нас в съответствие с този раздел и секцията, озаглавена Разкриване и допълнително използване на вашата информация.

ИМЕЙЛ

Когато изпратите имейл на имейл адреса, показан на нашия уебсайт, ние събираме вашия имейл адрес и всяка друга информация, която предоставяте в този имейл (като вашето име, телефонен номер и информацията, съдържаща се във всеки блок за подпис в имейла ви).

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Легитимен интерес(и): отговаряне на запитвания и съобщения, които получаваме и водене на записи за кореспонденция.

Правно основание за обработка: необходимо за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки по ваше желание за сключване на договор (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните).

Изложение на мотивите защо е необходимо да се изпълни договор: когато вашето съобщение се отнася до нас, които ви предоставяме стоки или услуги или предприемаме стъпки по ваше желание, преди да ви предоставим нашите стоки и услуги (например, да ви предоставим информация за такива стоки и услуги), ще обработим вашата информация, за да го направим).

ФОРМИ ЗА ЗАПИТВАНИЯ

Когато се свържете с нас чрез формата за запитване, ние събираме вашите лични данни и съпоставяме това с всяка информация, която съхраняваме за вас на запис. Типичната събрана лична информация ще включва вашето име и данни за контакт. Също така ще запишем часа, датата и конкретния формуляр, който сте попълнили.

Ако не предоставите задължителната информация, изисквана от нашата форма за контакт, няма да можете да изпратите формата за контакт и няма да получим вашето запитване.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Легитимен интерес(и): отговаряне на запитвания и съобщения, които получаваме и водене на записи за кореспонденция.

Ние също ще използваме тази информация, за да адаптираме всякакви последващи продажби и маркетингови комуникации с вас. За допълнителна информация вижте раздела на тази политика за поверителност, озаглавен „Маркетингови комуникации“.

Съобщенията, които ни изпращате чрез нашата форма за контакт, може да се съхраняват извън Европейското икономическо пространство на сървърите на доставчика ни.

ТЕЛЕФОН

Когато се свържете с нас по телефона, ние събираме вашия телефонен номер и всяка информация, която ни предоставяме по време на разговора ви с нас.

Записваме телефонни обаждания, насочени към клиента, с цел обучение и обслужване на клиентите.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните)

Легитимен интерес(и): отговаряне на запитвания и съобщения, които получаваме и водене на записи за кореспонденция.

Правно основание за обработка: необходимо за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки по ваше желание за сключване на договор (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните).

Изложение на мотивите защо е необходимо да се изпълни договор: когато вашето съобщение се отнася до нас, които ви предоставяме стоки или услуги или предприемаме стъпки по ваше желание, преди да ви предоставим нашите стоки и услуги (например, да ви предоставим информация за такива стоки и услуги), ще обработим вашата информация, за да го направим).

ПОЩА

Ако се свържете с нас по пощата, ние ще събираме всяка информация, която ни предоставяте, във всички пощенски съобщения, които ни изпращате.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните)

Легитимен интерес(и): отговаряне на запитвания и съобщения, които получаваме и водене на записи за кореспонденция.

Правно основание за обработка: необходимо за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки по ваше желание за сключване на договор (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните).

Изложение на мотивите защо е необходимо да се изпълни договор: когато вашето съобщение се отнася до нас, които ви предоставяме стоки или услуги или предприемаме стъпки по ваше желание, преди да ви предоставим нашите стоки и услуги (например, да ви предоставим информация за такива стоки и услуги), ще обработим вашата информация, за да го направим)

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯТ УЕБСАЙТ

Ние събираме и използваме информация от лица, които взаимодействат с определени функции на нашия уебсайт в съответствие с този раздел и раздела, озаглавен Разкриване и допълнителни употреби на вашата информация.

ИНСТРУМЕНТИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Разполагаме с широка гама от инструменти за социални медии, които можем да използваме. Тези инструменти включват (но не само); Споделяне, харесвания, коментари и изпращане на съдържание както на, така и извън нашия уебсайт. Използвайки тези инструменти, вие давате своето съгласие за съхраняване и използване на предоставените данни независимо дали лична информация или обща информация както на, така и извън нашия уебсайт.

Правно основание за обработка: Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните). Съгласие: вие давате съгласието си за съхраняване и използване на подадено съдържание, като използвате описаните по-горе стъпки.

Можем също да използваме тази информация, за да адаптираме всякакви последващи продажби и маркетингови комуникации с вас. За допълнителна информация вижте раздела на тази политика за поверителност, озаглавен „Маркетингови комуникации“.

Информацията, която изпращате, може да се съхранява както вътре, така и извън Европейското икономическо пространство на нашите сървъри, както и на трети сървъри като Facebook.

За допълнителна информация относно защитните мерки, използвани при прехвърлянето на вашата информация извън Европейското икономическо пространство.

РЕГИСТРАЦИЯ НА НАШИЯТ УЕБСАЙТ

Когато се регистрирате и създадете акаунт на нашите уебсайтове, ние събираме следната информация: вашето име, имейл адрес, адрес, местоположение.

Ще записваме и часа и датата на завършване.

Ако не предоставите задължителната информация, изисквана от регистрационната форма, няма да можете да се регистрирате или да създадете акаунт на нашия уебсайт.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Легитимен интерес: регистриране и администриране на акаунти на нашия уебсайт, за да осигурите достъп до съдържание, ви позволява да купувате стоки и услуги и улеснява работата и дейността на нашия бизнес.

Ние също ще използваме тази информация, за да адаптираме всякакви последващи продажби и маркетингови комуникации с вас. За допълнителна информация вижте раздела на тази политика за поверителност, озаглавен „Маркетингови комуникации“.

Прехвърляне и съхранение на вашата информация

Информацията, която ни изпращате чрез регистрационната форма на нашия уебсайт, ще се съхранява извън Европейското икономическо пространство на сървърите на нашия трети доставчик на хостинг услуги, разположени в Съединените американски щати.

КОГАТО ПРАВИШ ПОРЪЧКА

Ние събираме и използваме информация от лица, които правят поръчка на нашия уебсайт в съответствие с този раздел и секцията, озаглавена Разгласяване и допълнителни употреби на вашата информация.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО ПРАВИШ ПОРЪЧКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато направите поръчка за стоки или услуги на нашия уебсайт, ние събираме вашето име, имейл адрес, адрес за фактуриране.

Ако не предоставите тази информация, няма да можете да закупите стоки или услуги от нас на нашия уебсайт или да сключите договор с нас.

Правно основание за обработка: спазване на правно задължение (член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните).

Юридическо задължение: ние имаме правно задължение да ви издадем фактура за стоките и услугите, които купувате от нас, където сте регистриран по ДДС и за целта изискваме задължителната информация, събрана от нашия формуляр за плащане. Имаме и законово задължение да водим счетоводни записи, включително записи на транзакции

Допълнителна информация:

Можем също да събираме допълнителна информация от вас, като вашият телефонен номер, пълно име, адрес и т.н.

Ние използваме тази информация, за да управляваме и подобряваме вашето клиентско преживяване с нас.

Ние също ще използваме тази информация, за да адаптираме всякакви последващи продажби и маркетингови комуникации с вас. За допълнителна информация вижте раздела на тази политика за поверителност, озаглавен „Маркетингови комуникации“.

Ако не предоставите допълнителната информация, поискана при плащане, няма да можете да завършите поръчката си, тъй като няма да имаме правилното ниво на информация, за да управляваме адекватно вашия акаунт.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: Способността да се осигури адекватно обслужване на клиентите и управление на вашия клиентски акаунт.

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ​

НАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ, СТОКИ И УСЛУГИ

Когато се регистрирате за съдържание, регистрираме се на нашия уебсайт или извършваме плащане, ще използваме предоставената от вас информация, за да се свържем с вас относно свързано съдържание, продукти и услуги.

Ще продължим да ви изпращаме маркетингови комуникации във връзка с подобни стоки и услуги, ако не се откажете да ги получавате.

Можете да се откажете от получаване на маркетингови комуникации по всяко време, като изпратите имейл на designitsabg@gmail.com

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: Споделяне на подходяща, навременна и специфична за индустрията информация за свързаните бизнес услуги, за да помогнете на вашата организация да расте.

СТОКИ И УСЛУГИ​

В допълнение към получаването на информация за нашите продукти и услуги, можете да се откажете да получавате маркетингови комуникации от нас във връзка със стоки и услуги на трети страни по имейл, като поставите отметка в квадратче, което показва, че искате да получавате такива съобщения.

Правно основание за обработка: съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните).

Съгласие: Вие давате съгласието си да ви изпращаме информация за стоки и услуги на трети страни, като се регистрирате да получавате такава информация в съответствие с описаните по-горе стъпки.

Прехвърляне и съхранение на вашата информация

Информацията за маркетинговите кампании ще се съхранява извън Европейското икономическо пространство на сървърите на доставчика ни на пощенски списък на трети страни в Съединените щати.

За допълнителна информация относно защитните мерки, използвани при прехвърлянето на вашата информация извън Европейското икономическо пространство, вижте раздела на тази политика за поверителност по-долу, озаглавен Прехвърляне на вашата информация извън Европейското икономическо пространство.

Използване на проследяване в имейли

Използваме технологии като проследяване на пиксели (малки графични файлове) и проследени връзки в имейлите, които изпращаме, за да ни позволи да оценим нивото на ангажираност, което получават нашите имейли чрез измерване на информация като тарифи за доставка, отворени тарифи, кликвания чрез тарифи и ангажираност на съдържанието които нашите имейли постигат.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Този раздел описва как получаваме или събираме информация за вас от трети страни.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Често можем да получаваме информация за вас от трети страни. Третите страни, от които получаваме информация за вас, могат да включват партньорски събития в маркетинговата индустрия и други организации, с които имаме професионална принадлежност.

Възможно е също така трети страни, с които не сме имали предварително контакт, да ни предоставят информация за вас.

Информацията, която получаваме от трети страни, обикновено е вашето име и данни за контакт, но ще включва всякаква допълнителна информация за вас, която ни предоставят.

Правно основание за обработка: необходимо за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки по ваше желание за сключване на договор (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните).

Изложение на мотивите защо е необходимо да се изпълни договор: когато трета страна е предала информация за вас на нас (като вашето име и имейл адрес), за да можем да ви предоставим услуги, ние ще обработим вашата информация, за да предприемем стъпки в вашето искане за сключване на договор с вас и изпълнение на договор с вас (според случая).

Правно основание за обработка: съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните).

Съгласие: когато сте помолили трета страна да сподели информация за вас с нас и целта на споделянето на тази информация не е свързана с изпълнението на договор или услуги от нас към вас, ние ще обработим вашата информация въз основа на вашия съгласие, което давате, като помолите въпросната трета страна да ни предаде вашата информация.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: когато трета страна е споделила информация за вас с нас и не сте дали съгласие за споделянето на тази информация, ние ще имаме легитимен интерес да обработим тази информация при определени обстоятелства.

Например, бихме имали законен интерес да обработим вашата информация, за да изпълним задълженията си по поддоговор с третата страна, когато третата страна има основния договор с вас. Нашият законен интерес е изпълнението на нашите задължения по нашия договор.

По същия начин, трети страни могат да предадат информация за вас на нас, ако сте нарушили или потенциално нарушили някое от нашите законни права. В този случай ще имаме легитимен интерес да обработим тази информация, за да разследваме и преследваме всяко такова потенциално нарушение.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ НАС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

При определени обстоятелства (например, за да потвърдим информацията, която държим за вас, или да получим липсваща информация, която ни е необходима, за да ви предоставим услуга), ще получим информация за вас от определени обществено достъпни източници, както от ЕС, така и извън ЕС, като например компании, онлайн бази данни на клиенти, бизнес директории, медийни публикации, социални медии и уебсайтове (включително вашия собствен уебсайт, ако имате такъв.

При определени обстоятелства ще получим информация за вас и от частни източници, както в ЕС, така и извън ЕС, като например услуги за маркетингови данни.

Ще продължим да ви изпращаме маркетингови комуникации във връзка с подобни стоки и услуги, ако не се откажете да ги получавате.

Можете да се откажете от получаване на маркетингови комуникации по всяко време, като изпратите имейл на designitsabg@gmail.com

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: Споделяне на подходяща, навременна и специфична за индустрията информация за свързаните бизнес услуги.

КЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС ПО ПОГРЕШКА

Ако получим информация за вас от трета страна по погрешка и / или нямаме правно основание за обработка на тази информация, ще изтрием вашата информация.

РАЗКРИВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПОТРЕБИ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Този раздел определя обстоятелствата, при които ще разкриваме информация за вас на трети страни и всички допълнителни цели, за които използваме вашата информация.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ

Ние използваме редица трети страни, за да ни предоставят услуги, които са необходими за стартиране на нашия бизнес или за да ни съдействат за осъществяването на нашия бизнес. 

Те включват следното: Интернет услуги, доставчици на ИТ услуги и уеб разработчици. Нашите доставчици на услуги на трети страни са разположени както вътре, така и извън Европейското икономическо пространство. Вашата информация ще бъде споделена с тези доставчици на услуги, когато е необходимо, за да ви предоставим заявената от вас услуга, независимо дали това е достъп до нашия уебсайт или поръчка на стоки и услуги от нас. Не показваме самоличността на нашите доставчици на услуги публично по име от съображения за сигурност и конкуренция. Ако желаете допълнителна информация за самоличността на нашите доставчици на услуги, обаче, моля, свържете се директно с нас по имейл и ние ще ви предоставим такава информация, когато имате основателна причина да я поискате (където сме споделили вашата информация с такива доставчици на услуги , например).

Правно основание за обработка: законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законният интерес, на който се разчита: когато ние споделяме вашата информация с тези трети страни в контекст, различен от случаите, когато това е необходимо за изпълнение на договор (или предприемаме стъпки по ваше желание, за да го направите), ние ще споделяме вашата информация с такива трети страни, за да позволете ни да управляваме и управляваме нашия бизнес ефективно.

Правно основание за обработка: необходимо за изпълнение на договор и / или за предприемане на стъпки по ваше желание преди сключване на договор (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните).

Причина защо е необходимо да изпълним договор: може да се наложи да споделим информация с нашите доставчици на услуги, за да ни позволи да изпълним задълженията си по този договор или да предприемем стъпките, които сте поискали, преди да сключим договор с вас.

РАЗКРИВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВНИ ПРИЧИНИ

Посочване на възможни престъпни действия или заплахи за обществената сигурност пред компетентен орган. Ако подозираме, че е извършено престъпно или потенциално престъпно поведение, при определени обстоятелства ще трябва да се свържем с подходящ орган, например полицията. Такъв може да бъде случаят, например, ако подозираме, че измама е извършенa или киберпрестъпление или ако получаваме заплахи или злонамерена комуникация спрямо нас или трети страни. Обикновено ще трябва да обработваме вашата информация за тази цел само ако сте били замесени или засегнати от подобен инцидент по някакъв начин.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: предотвратяване на престъпление или заподозряна престъпна дейност/като измама

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ ПОТЕНЦИАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА

Ние ще използваме вашата информация във връзка с изпълнението или евентуалното изпълнение на нашите законни права, включително например за споделяне на информация с агенции за събиране на дългове, ако не плащате дължими към нас суми, когато сте задължени по договор. Нашите законни права могат да бъдат договорни (където сме сключили договор с вас) или извъндоговорни (като законни права, които имаме според закона за авторското право или деликтното право).

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Легитимен интерес: налагане на законните ни права и предприемане на стъпки за прилагане на законните ни права.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОТЕНЦИАЛЕН ПРАВЕН СПОР ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО

Може да се наложи да използваме вашата информация, ако участваме в спор с вас или с трета страна, например, за разрешаване на спора или като част от медиация, арбитраж или решение на съда или подобен процес.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Легитимен интерес(и): решаване на спорове и потенциални спорове.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Този раздел определя колко дълго съхраняваме вашата информация. Определихме конкретни периоди на задържане, когато е възможно. Там, където това не е било възможно, сме определили критериите, които използваме за определяне на периода на задържане.

ПЕРИОДИ НА ЗАДЪРЖАНЕ​

Информация за дневника на сървъра: ние съхраняваме информация в нашите регистрационни файлове за 3 месеца.

Информация за поръчката: когато направите поръчка за стоки и услуги, ние запазваме тази информация в продължение на седем години след края на финансовата година, в която сте направили поръчката си, в съответствие с нашето законово задължение да съхраняваме записи за данъчни цели.

Кореспонденция и запитвания: когато правите запитване или кореспондирате с нас по някаква причина, независимо дали по имейл или чрез нашата форма за контакт или по телефона, ние ще запазим вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим и разрешим вашето запитване, и за 36 други месеца, след което ще архивираме вашата информация.

Бюлетин: запазваме информацията, която сте използвали, за да се регистрирате за нашия бюлетин, докато останете абонирани (т.е. не се отписвате).

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРИОДИТЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ​

При всякакви други обстоятелства, ние ще запазим вашата информация не повече от необходимото, като вземем предвид следното:

 • целта (ите) и използването на вашата информация както сега, така и в бъдеще (като например дали е необходимо да продължим да съхраняваме тази информация, за да продължим да изпълняваме задълженията си по договор с вас или да се свържем с вас в бъдеще);
 • дали имаме някакво законово задължение да продължим да обработваме вашата информация (като каквито и да било задължения за водене на записи, наложени от съответния закон или наредба);
 • дали имаме някакво правно основание да продължим да обработваме вашата информация (като вашето съгласие); колко ценна е вашата информация (и сега, и в бъдеще);
 • всички съответни договорени практики в областта на промишлеността относно това колко дълго трябва да се запазва информацията;
 • нивата на риск, разходи и отговорност, свързани с нас, които продължават да съхраняват информацията;
 • колко е трудно да се гарантира, че информацията може да бъде актуална и точна; и всякакви свързани обстоятелства (като естеството и състоянието на нашите отношения с вас).

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим вашата информация и да я защитим от неразрешено или незаконно използване и случайна загуба или унищожаване, включително:

 • споделяне и предоставяне на достъп до вашата информация в минимално необходимата степен, при спазване на ограничения за конфиденциалност, когато е уместно, и при анонимна основа, когато е възможно;
 • използване на защитени сървъри за съхранение на вашата информация;
 • проверка на самоличността на всяко физическо лице, което иска достъп до информация, преди да им предостави достъп до информация;
 • използване на софтуер за сигурни сокети (SSL) за криптиране на всички платежни транзакции, които извършвате на или чрез нашия уебсайт;
 • само прехвърляне на вашата информация чрез затворена система или криптирани трансфери на данни; Предаване на информация до нас по имейл Предаването на информация по интернет не е напълно сигурно и ако ни предоставите някаква информация по интернет (независимо дали чрез имейл, чрез нашия уебсайт или по някакъв друг начин), правите това изцяло от ваша страна риска. Ние не можем да бъдем отговорни за каквито и да е разходи, разходи, загуба на печалба, вреда на репутацията, щети, задължения или друга форма на загуба или вреда, претърпена от вас в резултат на вашето решение да ни предадете информация по този начин.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА​

Вашата информация може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) при обстоятелствата, изложени по-рано в настоящата политика. Също така ще прехвърлим вашата информация извън ЕИП или на международна организация, за да изпълним законовите задължения, на които се подчиняваме (спазване на съдебно разпореждане, например). Там, където се изисква да направим това, ние ще гарантираме, че са налице подходящи предпазни мерки и защити.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ​

При спазване на определени ограничения на определени права, имате следното право:

 • да поискате достъп до вашата информация и информация, свързани с нашето използване и обработка на вашата информация; да поискате корекция или изтриване на вашата информация;
 • да поискаме да ограничим използването на вашата информация;
 • да получавате информация, която сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат (напр. CSV файл) и правото да прехвърлите тази информация на друг контролер на данни (включително трети администратор на данни);
 • да възразите срещу обработването на вашата информация за определени цели (за допълнителна информация вижте секцията по-долу, озаглавена Вашето право да възразите срещу обработването на вашата информация за определени цели);
 • и да оттегли съгласието си за използването на вашата информация по всяко време, когато разчитаме на вашето съгласие да използваме или обработваме тази информация.
 • Моля, обърнете внимание, че ако оттеглите съгласието си, това няма да повлияе на законността на нашето използване и обработка на вашата информация въз основа на вашето съгласие преди момента, в който оттеглите съгласието си.

В съответствие с член 77 от Общия регламент за защита на данните, вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на вашето обичайно местопребиваване, месторабота или предполагаемо нарушение на общата защита на данните. регламент.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Можете да разберете допълнителна информация за вашите права, както и информация за всички ограничения, които се прилагат за тези права, като прочетете основното законодателство, съдържащо се в членове 12-22 и 34 от Общия регламент за защита на данните, който е достъпен тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА ВИ, КОГАТО ИСКАТЕ ДОСТЪП ДО ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Когато поискате достъп до вашата информация, ние по закон сме задължени да използваме всички разумни мерки, за да проверим самоличността си, преди да го направите. Тези мерки са предназначени да защитят вашата информация и да намалят риска от измама с идентичност, кражба на идентичност или общ неоторизиран достъп до вашата информация.​

КАК ПОТВЪРЖДАВАМЕ САМОЛИЧНОСТТА ВИ

Когато разполагаме с подходяща информация за вас във файла, ще се опитаме да потвърдим вашата самоличност, използвайки тази информация. Ако не е възможно да ви идентифицираме с такава информация или ако нямаме достатъчно информация за вас, може да се наложи да изисквате оригинални или заверени копия на определена документация, за да можем да проверим вашата самоличност, преди да можем да ви предоставим достъп до вашата информация. Ще можем да потвърдим точната информация, която ни е необходима, за да потвърдим вашата самоличност при вашите конкретни обстоятелства, ако и когато отправите такова искане.

ВАШЕТО ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ​

Имате следните права по отношение на вашата информация, които можете да упражнявате по същия начин, както можете да упражнявате, като пишете на администратора на данни, като използвате данните, предоставени в горната част на тази политика.

 • да възразим срещу нас, използвайки или обработвайки вашата информация там, където ние ги използваме или обработваме по ред
 • да изпълняваме задача в обществен интерес или за нашите законни интереси, включително „профилиране“ (т.е. анализ или прогнозиране на поведението ви въз основа на вашата информация) въз основа на която и да е от тези цели;
 • и да възразим срещу нас, използвайки или обработвайки вашата информация за целите на директния маркетинг (включително всяко профилиране, в което участваме, което е свързано с такъв директен маркетинг).

Можете също така да упражнявате правото си да възразите срещу нас, използвайки или обработвайки вашата информация за целите на директния маркетинг, като:

 • щракване върху връзката за отписване, съдържаща се в долната част на маркетинговия имейл, който изпращаме до вас, и следвайки инструкциите, които се появяват в браузъра ви след щракването върху тази връзка;
 • изпращане на имейл на designitsabg@gmail.com, с молба да спрем да ви изпращаме маркетингови комуникации или чрез включване на думите „OPT OUT“.

ЧУВСТВИТЕЛНА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ​

„Чувствителна лична информация“ е информация за дадено лице, която разкрива техния расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюз, генетична информация, биометрична информация с цел уникално идентифициране на дадено лице, информация относно здравето или информацията относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице. Нашият уебсайт не ви позволява да регистрирате каквато и да е „чувствителна информация“, но ако поискаме това, ще се счита, че сте изрично се съгласили да обработваме тази чувствителна лична информация съгласно член 9, параграф 2, буква а) от Общата защита на данните регламент.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние периодично актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност.

Незначителни промени в нашата Политика за поверителност Когато направим малки промени в нашата Политика за поверителност, ние ще актуализираме нашата Политика за поверителност с нова дата на влизане в сила, посочена в началото на нея. Нашата обработка на вашата информация ще се ръководи от практиките, посочени в тази нова версия на Политиката за поверителност от влизането й в сила нататък.

Основни промени в нашата Политика за поверителност или целите, за които обработваме вашата информация Когато направим големи промени в нашата Политика за поверителност или възнамеряваме да използваме вашата информация с нова или различна цел от целите, за които първоначално сме я събрали, ще ви уведомим по имейл (където е възможно) или като публикуваме известие на нашия уебсайт. Ние ще ви предоставим информация за въпросната промяна и целта и всяка друга подходяща информация, преди да използваме вашата информация за тази нова цел. Където се изисква, ние ще получим вашето предварително съгласие, преди да използваме вашата информация за цел, различна от целите, за които първоначално сме я събрали.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДЕЦАТА​

Тъй като се грижим за безопасността и поверителността на децата онлайн, ние спазваме Закона за защита на поверителността на децата от 1998 г. (COPPA). COPPA и придружаващите го разпоредби защитават поверителността на децата, които използват интернет. Ние не съзнателно се свързваме или не събираме информация от лица на възраст под 21 години. Уебсайтът не е предназначен да извлича информация от какъвто и да е вид от лица на възраст под 21 години.

Възможно е да можем да получим информация, отнасяща се до лица под 21 години, чрез измама или измама на трета страна. Ако сме уведомени за това, веднага щом потвърдим информацията, ние, когато това се изисква от закона, незабавно ще получим подходящото родителско съгласие да използваме тази информация или, ако не можем да получим такова съгласие от родителите, ще направим изтрийте информацията от нашите сървъри. Ако искате да ни уведомите за получаването на информация за лица на възраст под 21 години, моля, направете това, като се свържете с нас, като използвате детайлите в горната част на тази политика.

You don't have permission to register
X